Aanmelden donateur

Hier kunt u zich aanmelden als donateur.

    Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening: NL80 INGB 0660 8792 71 o.v.v. gift
    t.n.v. Stichting Vrienden Carinova Deventer Woonzorg

    Onze Stichting heeft de ANBI-status, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.