Sint Jozef
Sint Jozefplein 1

Ravelijn
Jordensplein 107-117

Graaf Florishof
van Hetenstraat 65

Stichting Vrienden Carinova Deventer Woonzorg is al ruim 30 jaar actief om het verblijf van bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

Vroeger was de stichting bekend onder de naam Stichting Vrienden van het Sint Jozef Verpleeghuis. Daar velen dachten dat het alleen de locatie Sint Jozef betrof is de naam gewijzigd in Stichting Vrienden Carinova Deventer Woonzorg.

Aangezien dit een hele mond vol is hanteren we gemakshalve de naam Vriendenstichting.

De Stichting zet zich in voor alle woongroepen op de locaties Sint Jozef, Ravelijn en Graaf Florishof.

Wij zijn een zelfstandige stichting en zijn gelieerd aan Carinova.

De Vriendenstichting zorgt ervoor dat voor de bewoners activiteiten georganiseerd en materialen aangeschaft kunnen worden waarvoor binnen het budget van Carinova geen financiële ruimte is.

 

 Vrienden zorgen voor dat “beetje meer”

 De “werkvloer” is daarbij raadgever.